image banner THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2024: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

         Sáng ngày 25/12/2023 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày: ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2023. Dự kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng có các đại biểu thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Thành Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Anh-tin-bai

         Trong ngày 25/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện nghe các báo cáo: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý tài sản công năm 2023; Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và xay dựng dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo tình hình phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả thực hiệ nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 (lĩnh vực kinh tế - xã hội); Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành trong khối Nội chính; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Trong phiên họp chiều ngày 25/12/2023, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành chia tổ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; các báo cáo của HĐND, UBND huyện và thảo luận các nội dung liên quan về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0