image banner THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2024: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 22, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

        Sáng ngày 24/06/2024 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 22, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày: ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2024. Dự kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng có các đại biểu thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Minh Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lương Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

         Trong ngày 24/6/2024, Hội đồng nhân dân huyện nghe các báo cáo: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách huyện; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024; đề xuất phân bổ bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn đầu tư công phân cấp và nguồn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 08) và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Báo cáo tình hình phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực kinh tế - xã hội); Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành trong khối Nội chính; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 và dự kiến nội dung, chương trình giám sát năm 2025; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 22 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.  

         Trong phiên họp chiều ngày 24/6/2024, kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành chia tổ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện về các vấn đề liên quan trên địa bàn huyện và các vấn đề khác theo luật định.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0