image banner THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2024: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

         Sáng 31/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm cầu tại TP Hải Phòng được kết nối trực tuyến xuống các điểm cầu cấp huyện. Tham dự tại điểm cầu huyện Tiên Lãng có đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Thành Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lương Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

         Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết 117/NQ-CP về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; việc điều chỉnh địa giới hành chính; việc quản lý tài chính, biên chế…

anh tin bai

         Tại Nghị quyết 117/NQ-CP, Chính phủ nêu rõ lộ trình thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Trong đó nêu rõ yêu cầu, vào năm 2024 phải hoàn thành việc sắp xếp những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp của giai đoạn này.Song song với đó, cần tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sáp nhập.

         Năm 2025, Chính phủ nêu mục tiêu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có đơn vị mới hình thành sau sáp nhập.

         Để thực hiện thủ tục hành chính sau sáp nhập, Chính phủ yêu cầu thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan và thực hiện chuyển đổi giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sáp nhập giai đoạn 2023-2025.

         Để đảm bảo đồng thuận, Chính phủ nhấn mạnh phải tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn liên quan đề án sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025.Nếu kết quả lấy ý kiến cử tri chưa đạt trên 50% đồng thuận, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức lấy ý kiến cử tri lần thứ 2.Trường hợp lấy ý kiến cử tri lần thứ 2 vẫn chưa đạt trên 50% tổng số cử tri đồng thuận, UBND cấp tỉnh cần báo cáo Chính phủ đề xuất sắp xếp các huyện, xã này trong giai đoạn 2026-2030.

         Theo số liệu báo cáo của 63 địa phương, trong giai đoạn 2023-2025 sẽ tiến hành sắp xếp đối với khoảng 33 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 1.300 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.Tại tỉnh Phú Yên, đối chiếu với quy định về quy mô dân số và diện tích tự nhiên thì trong giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh PhúYên có 6 đơn vị hành chính cấp xãthuộcdiện phải sắp xếp gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4,xã Bình Ngọc thuộc thành phố Tuy Hòa và xã EaBia huyện Sông Hinh.

         Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc sắp xếp bộ máy phù hợp với tình hình thực tiễn là việc khó, phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều người, tuy nhiên công tác này phải thực hiện để giúp bộ máy bớt chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Nhiệm vụ xây dựng địa phương cấp huyện, cấp xã là cấp thiết và tiêu chuẩn, cơ sở pháp lý đã có, nên việc sắp xếp cần phải phù hợp, linh hoạt. Thủ tướng đề nghị trong quá trình sắp xếp, các bộ, ban ngành, địa phương phải thống nhất về nhận thức, phải quyết liệt hiệu quả trong thực hiện; việc sắp xếp là để nâng cao hiệu quả nhưng không xáo trộn đến hoạt động, không ảnh hưởng đến người dân, do đó cần phải thận trọng, đưa ra những giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0