image banner Chào mừng Kỷ niệm 70 năm quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953 - 28/8/2023)
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023

Ngày 29/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện có Công văn số 2516/UBND-NN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023

Theo đó, sau khi tiếp nhận, xem xét, thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của 04 xã: Quyết Tiến, Đoàn Lập, Quang Phục, Toàn Thắng, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện đã xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của 04 xã: Quyết Tiến, Đoàn Lập, Quang Phục, Toàn Thắng.

Để hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo thời gian, tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của 04 xã: Quyết Tiến, Đoàn Lập, Quang Phục, Toàn Thắng. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã 04 xã: Quyết Tiến, Đoàn Lập, Quang Phục, Toàn Thắng tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện để Nhân dân biết, tham gia đóng góp ý kiến.

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng bài thông báo trên Cổng thông tin điện tử huyện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện) trước ngày 04/10/2023 để tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện.

5. Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện tổng hợp tiếp thu các ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 333
  • Trong tuần: 2 408
  • Tất cả: 94715