image banner THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2024: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tuyên truyền đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Tuyên truyền đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035,
tầm nhìn đến năm 2050

 Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Đồ án).

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo: Bản đồ quy hoạch chung của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được trưng bày tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn bộ diện tích thành phố Hải Phòng. Phạm vi nghiên cứu liên vùng: Bao gồm không gian kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng liên quan với các tỉnh nằm trong khu vực Bắc Bộ. Thời hạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2025; dài hạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

 Thời gian chuẩn bị và bắt đầu trưng bày từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/6/2020; thời gian lấy ý kiến 30 ngày từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/6/2020.  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân, người dân biết và tham gia ý kiến vào Đồ án điều chính quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhin đến năm 2050.

(VT)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0