image banner THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2024: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông cáo báo chí về vụ việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hộ dân tại khu vực Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi  phạm hành chính
đối với một số hộ dân tại khu vực Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao


                                                                                                          Tiên Lãng, ngày 02 tháng 7 năm 2022

 Thực hiện Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng cung cấp thông tin về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hộ dân tại khu vực Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao như sau:

Ngày 24/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ kiểm tra hiện trạng sử dụng đất phục vụ cho thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao. Qua kiểm tra phát hiện thấy có một số trường hợp hộ gia đình đã và đang xây dựng công trình trên diện tích đất công ty đang quản lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ủy ban nhân dân huyện đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã Đại Thắng, UBND xã Tiên Cường kiểm tra, rà soát hiện trạng, báo cáo UBND thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành  phố tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 19/5/2022, Thông báo số 251/TB-UBND ngày 19/5/2022 và Thông báo số 273/TB-UBND ngày 26/5/2022 về việc hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân vi phạm pháp luật đất đai (từ năm 2015 đến nay), tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang xây dựng nhà ở kiên cố, sản xuất phi nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ; yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hoàn trả lại mặt bằng, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã ban hành 09 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 hộ dân có công trình vi phạm từ năm 2015 đến nay.

Ngày 07/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Ủy ban nhân dân xã Đại Thắng đã tổ chức đối thoại với 09 hộ dân. Tại hội nghị đối thoại, UBND huyện đã thông báo lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với 09 hộ dân, đồng thời yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp tiền phạt theo quy định; thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; đề nghị các hộ dân bàn bạc, thống nhất phương án phá dỡ công trình vi phạm, cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) để các cơ quan chức năng của huyện có cơ sở xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Các hộ dân đã nhận thức được việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là không đúng quy định.

Ngay sau buổi đối thoại, các Tổ công tác của Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đại Thắng, Ủy ban nhân dân xã Tiên Cường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nộp tiền phạt, tháo dỡ công trình vi phạm. Hết thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, các hộ dân nêu trên vẫn không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định: Số 934/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Huy Thoan, số 935/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Sen, số 936/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Huấn. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày kể từ ngày 15/6/2022.

Ngày 16/6/2022, đã có 04 hộ dân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm, 04 hộ đã thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm: ông Phạm Huy Thoan, bà Phạm Thị Sen, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đặng Văn Huấn, trong đó ông Phạm Huy Thoan đã tháo dỡ triệt để công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2022, hết thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, hộ bà Phạm Thị Sen, ông Đặng Văn Huấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng mới chỉ tháo dỡ 01 phần công trình vi phạm.

Để đảm bảo trật tự kỷ cương, răn đe, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc quản lý, sử dụng đất, ngày 01/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Sen và ông Đặng Văn Huấn, kết quả cụ thể:

Sáng ngày 01/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã triệu tập lực lượng, huy động phương tiện tham gia cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Sen, ông Đặng Văn Huấn.

Sau khi vận động, hộ gia đình bà Phạm Thị Sen, hộ gia đình ông Đặng Văn Huấn đã đề nghị được tự tháo dỡ và  đề nghị UBND huyện hỗ trợ nhân lực, phương tiện tháo dỡ, đồng ý kí biên bản tự tháo dỡ công trình vi phạm và thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm ngay trong sáng ngày 01/7/2022; UBND huyện đã hỗ trợ phương tiện, máy móc, nhân lực phối hợp với gia đình tháo dỡ công trình vi phạm.

 Đến 16h00’ ngày 02/7/2022, việc tháo dỡ các công trình vi phạm đảm bảo an toàn và đãcơ bản hoàn thành, tình hình an ninh trật tự khu vực ổn định./.

 Tải tại đây./.
1 2 3 4 5  ... 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0